Reconciliation

Wat betekent Reconciliation?

Reconciliation betekent voor de S.E.R. Stichtingen een geestelijke houding die het vermogen schept om de eenheid in de verscheidenheid tussen de mensen waar te nemen en in het leven in de praktijk te brengen – binnen de familie, de vriendenkring of op het werk. Dit alles bij elkaar vormt de basis voor een vredig, creatief en geïnspireerd samenleven op gemeentelijk of internationaal niveau, in het beroepsleven of in de instituties. Dit is de basis voor een duurzame ontwikkeling en vrede in alle sociale sectoren en daarmee ook voor elk mens afzonderlijk.

Reconciliation ondersteunt op duurzame wijze de doelstellingen van de Verenigde Naties, zoals het naleven van de mensenrechten en de sociale vrede, gedefinieerd in de UN Millennium Development Goals en draagt bij tot de verwezenlijking ervan.

De praktische realisatie

De jaarlijke reconciliation-week – steeds in de laatste week van april

De S.E.R. Stichtingen willen daarom de aanstoot geven tot het zoeken naar en de praktische realisatie van deze houding en deze bevorderen. Daarom organiseren zij sinds 2005 in elke laatste week van april een wereldwijde reconciliation-week. Iedereen kan hieraan meedoen en zijn of haar bijdrage leveren.

De uitnodiging voor dit jaar en de documentie over de voorgaande reconciliation-weken vindt u op de informatie-site van de S.E.R. Stichtingen.

Het internationale VN reconciliation jaar 2009

Op 23 januari 2007 werd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties het jaar 2009 uitgeroepen tot het VN reconciliation jaar. (Resolutie A/RES/61/17). Want de Verenigde Naties zien reconciliation als de basis om „de vriendschappelijke betrekkingen tussen de volkeren te ontwikkelen en internationale samenwerking te bevorderen, teneinde internationale problemen van economische, sociale, culturele en humanitaire aard op te lossen.“

Alle naties en alle burgers in de hele wereld worden daarom in dit VN reconciliation jaar 2009 opgeroepen om „culturele, educatieve en sociale programma’s ter bevordering van het concept reconciliation - verzoening – te ontwerpen en uit te voeren, in het bijzonder door het houden van conferenties en seminars en door de verspreiding van informatie over dit vraagstuk.“

De S.E.R. Stichtingen hebben hiertoe een realisatieplan ontworpen, dat aan de Verenigde Naties is voorgelegd en waaraan iedereen kan deelnemen.

Meer informatie hierover wordt doorlopend ge-update op de informatiesite van de S.E.R. Stichtingen.