Programma

Ontwikkeling

De stichting ondersteunt met haar projecten de UN Millennium Doelen – Millennium Development Goals – MDG -, in het bijzonder de doelen vorming, armoedereductie en duurzame omgang met het milieu.

Vaak zijn mensen in verarmde gebieden oorspronkelijk in staat geweest voor zich zelf te zorgen, maar is veelal door invloeden van buitenaf – door vernietiging van hun leefomgeving of culturen – de binding met hun wortels en oude kennis verstoord. Een uitsluitend op economische oogpunten gerichte ontwikkeling leidt daarom niet altijd naar een duurzame en langdurige ontwikkeling.

Zo richt de stichting bij haar ontwikkelingsprojecten de focus op het weer tot hun recht laten komen van de oorspronkelijke kennis van mensen en het in leven houden van de maatschappelijke en culturele wortels van deze mensen – voor een stabiele gemeenschap, een gezamenlijk handelen, het respectvol omgaan met de natuur, creativiteit en inspiratie, die absoluut noodzakelijk is voor een duurzame ontwikkeling.

Project information will be uploaded soon.