Programma

Inheemse volken

Wat wij van inheemse volken kunnen leren

De inheemse volken is een diepe spiritualiteit eigen. Uit deze oorspronkelijke kracht ontspruit een diepe verbondenheid van mensen onderling, die generaties verbindt en op creatief gebied de gemeenschap tot haar voordeel laat werken.

De waarneming van deze kracht uit zich in inspiratie en creativiteit. De natuur en het dier worden als een onafscheidelijk deel van hen zelf waargenomen. De omgang met de natuur en de dieren is daarom gekenmerkt door respect.

Dit vindt men nog daar waar hun levenswijze wordt gerespecteerd en hun leefruimte onaangetast blijft.

Projecten                  

Het doel van de geplande S.E.R. Stichtingsprojecten bij de inheemse volken is, de ervaring van eenheid met de medemens, de natuur en het dier ook op mensen in andere gemeenschappen over te dragen – en de wens van de inheemse volken naar het respectvol omgaan met hun leefruimte en culturen te ondersteunen.

Er zijn daarvoor twee projecten in voorbereiding, één in Afrika en één in Zuidoost-Azië.

Links